Chia sẻ kiến thức

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán khách sạn

Kế toán là bộ phận không thể thiếu trong các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là khách sạn. Kế toán khách sạn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu nhân sự toàn khách sạn. Vậy bạn có biết sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán khách sạn và công việc cụ thể từng bộ phận? Cùng Saokhuehospitality.com tìm hiểu điều này!​


Tìm Hiểu Về Nghiệp Vụ Kế Toán Khách Sạn

Nghiệp vụ kế toán khách sạn là sự tập hợp giá thành dịch vụ, cụ thể là tập hợp giá thành món ăn và giá thành dịch vụ phòng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về nghiệp kế toán trong các khách sạn, nhà hàng.